ĐỊA ỐC THIÊN PHÁT

KHU DÂN CƯ SÀI GÒN LAND

https://goo.gl/maps/nNCwsdmqF8ptHFE16