Tin tức

Bình Phước: Mở gói thầu nâng cấp Đường tỉnh 756 hơn 214 tỷ đồng

Bình Phước: Mở gói thầu nâng cấp Đường tỉnh 756 hơn 214 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước (Bên mời thầu) vừa tiến hành mở thầu qua mạng Gói thầu BP-Cw-01: Sửa chữa, nâng cấp Đường tỉnh 756 đoạn từ Km0+000 đến Km 28+ 000.

 

 

Có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó có 2 nhà thầu tiến hành giảm giá gồm: Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC (giá dự thầu 206,788 tỷ đồng, giảm giá 13% và giá dự thầu sau giảm giá 182,429 tỷ đồng); Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (giá dự thầu 211,223 tỷ đồng, giảm giá 8% và giá dự thầu sau giảm giá 195,878 tỷ đồng). 3 nhà thầu còn lại gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung (giá dự thầu 203,61 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Bê tông nhựa nóng Thuận Phú - Công ty CP Tập đoàn Đông Đô (giá dự thầu 180,075 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam (giá dự thầu 158,609 tỷ đồng).

Gói thầu trên sử dụng vốn vay của ADB, được đấu thầu rộng rãi trong nước; thời gian thực hiện hợp đồng 530 ngày.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
038 7979 888