Tin tức

NẾU MUỐN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT HÃY LÀM NGAY TRONG NĂM 2019

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, bảng giá đất mới với định kỳ từ năm 2020 - 2024 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì UBND cấp tỉnh căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất để xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành; bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là hết thời hạn hiệu lực của các bảng giá đất của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ năm 2015 – 2019; từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 sẽ đồng loạt áp dụng bảng giá đất mới trên phạm vi toàn quốc.

Với tình hình giá đất trên thị trường ở nhiều địa phương đã tăng mạnh trong thời gian qua thì khả năng lớn tại bảng giá đất định kỳ 05 năm lần này (từ năm 2020 – 2024) sẽ được điều chỉnh tăng cho phù hợp với thực tiễn.

Điều tất yếu là tiền sử dụng đất, lệ phí và các khoản liên quan khi chuyển mục đích quyền sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở tại nhiều nơi sẽ tăng mạnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Bởi vậy, ai đang có ý định chuyển mục đích quyền sử dụng đất thì nên tiến hành liền trong năm 2019 này để phần nào giảm bớt phần nào tiền sử dụng đất, lệ phí và các khoản liên quan.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
038 7979 888