Tin tức

Những trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để người sử dụng đất có quyền tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng,…được Nhà nước chủ trương thực hiện những năm qua. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ dưới đây.

 

Những trường hợp từ chối nhận hồ sơ cấp sổ đỏ
 

 

Theo Khoản 11, Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về việc từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1. Không thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có nhà đất nếu có nhu cầu.

Cách 2: Nếu không nộp tại UBND cấp xã thì:

- Trường hợp địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trường hợp địa phương chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đối với địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp 2. Hồ sơ không có đủ thành phần để thực hiện thủ tục theo quy định.

Theo quy định, hồ sơ cấp sổ đỏ sẽ bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK tại Thông tư 24/2104/TT-BTNMT.

- Đăng ký quyền sử dụng đất phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Đăng ký quyền sở hữu nhà ở phải có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp 3. Người sử dụng đất kê khai nội dung của hồ sơ không phù hợp, không đầy đủ, thiếu thống nhất với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất hoặc bị phát hiện có giấy tờ giả mạo quyền sử dụng đất.

Trường hợp 4. Người sử dụng đất đang phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án hoặc bị kê biên tài sản thi hành án.

Người sử dụng đất sẽ bị từ chối cấp sổ đỏ khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của chủ sử dụng là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án.

Trường hợp 5. Người sử dụng đất không đủ điều kiện thực hiện quyền theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo điều 100, 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được Cấp giấy chứng nhận lần đầu khi có đủ điều kiện theo quy định như:

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, người sử dụng đất sẽ bị từ chối cấp sổ đỏ khi nhận được văn bản từ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ: trong thời gian không quá 03 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối hồ sơ (đính kèm với hồ sơ đã tiếp nhận) gửi đến trực tiếp cho người nộp hoặc bộ phận một cửa,UBND cấp xã để trả lại cho người nộp hồ sơ.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
038 7979 888