Tin tức

Phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp cửa khẩu Hoa Lư

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 550/QĐ-TTg về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp cửa khẩu Hoa Lư.

Khu công nghiệp cửa khẩu Hoa Lư có diện tích 348,32ha thuộc 2 xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh (huyện Lộc Ninh), vốn đầu tư 1.119,29 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 170 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Lư Bình Phước làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Bình Phước thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và đề xuất thực hiện dự án không có tài sản công. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện trong dự án có phần tài sản công, UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý và trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư đã cấp cho dự án. 

UBND tỉnh Bình Phước cũng chịu trách nhiệm đề xuất lựa chọn nhà đầu tư dự án đáp ứng điều kiện về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm triển khai dự án.  

Chat hỗ trợ
Chat ngay
038 7979 888